Duben 2010

Strácaš sa...

11. dubna 2010 v 19:48 | :(
Potrebujem tie reťaze slov,
pavučiny snov,
aby som mala pocit,
že si ťa nimi môžem pripútať k sebe.
Chytiť do siete
aj to, čo sa nedá...

Moja myseľ márne hľadá
spôsob, ako zabrániť plynutiu času.
Nedokážem chytiť do dlaní kásu;
zostane mi iba príchuť Tvojich pier;
v srdci veľká vojna, na tvári mier...
Nevyslovené áno:
Áno, Ty smieš!
a Tvoje tiché: zostaň, ak chceš...

Chcem, stále to chcem a Ty to vieš.

Lenže Ty nie si
opitý niečím
tak sladkým a trpkým zároveň...
Neviem, kam to siaha a kde to má koreň,
viem len, že je to veľké a stalo sa to mnou
a nechce Ťa to pustiť zo zajatia svojich konárov.

Nie... nie si to už Ty... iba prízrak.
Odraz na hľadine jazera,
ktorý sa rozplynie po vhodení kamienka,
iba páliaca jazva...
Iba spomienka.